Prova gratis 15 dies de ioga i acompanyament online!

AVÍS LEGAL

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Àgata Subirats (d'ara endavant «Mamayoga») us informa que és titular dels llocs web: https://mamayoga.es, d'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, Mamayoga, notifica les dades següents: el titular d'aquesta pàgina web és Mamayoga amb NIF/CIF: B05291455. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@mamayoga.es

Nom comercial: Mamayoga SL
Domicili social: Carrer Per Serafi 29 Baixos 4ta – 08012 Barcelona
CIF: B05291455.

Telèfon: (+34) 673 61 20 29
Correu electrònic: info@mamayoga.es
Nom del domini: mamayoga.es

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web https://mamayoga.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de Mamayoga, atorga la Condició de Usuari, per la qual s'accepten, en navegar per la pàgina Mamayoga, totes les condicions dús que sestableixen aquí sense perjudicar laplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
La pàgina web de Mamayoga proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis emesos per Mamayoga per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Mamayoga no aniran contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, si no és així, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privadesa.
En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Mamayoga no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços. Mamayoga declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Mamayoga no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

Mamayoga no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. L'accés a la web: https://mamayoga.es no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials. Mamayoga no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

2. PUBLICITAT

La web: https://mamayoga.es podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. Mamayoga no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

Mamayoga es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

Mamayoga es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Mamayoga informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.


L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin al vostre disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Mamayoga no és preceptiva la instal·lació de cookies.
L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, Mamayoga informa als usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals demanades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el vostre consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, l'única excepció és les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.


Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de, Mamayoga amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, Mamayoga informa de la possibilitat d'exercir els drets de accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual podeu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades quan hàgiu exercit el vostre dret a la rectificació de les vostres dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció a l'adreça: Pere Serafí, 29. Codi Postal: 08012. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: info@mamayoga.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat.


Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.
D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Mamayoga. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Mamaioga.
Així mateix, Mamayoga es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

7. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

https://mamayoga.es compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, per la qual cosa se us atorguen sengles certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los al seu lloc web.

8. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i Mamayoga es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre lusuari i Mamayoga, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.

caCA

Ens fa molta pena veure't deixar la tribu... Gràcies per haver compartit aquest viatge amb nosaltres!

En fer clic al següent botó accediràs a la teva secció de subscripcions on veuràs una taula amb informació sobre la teva subscripció.

Per cancel·lar, fes clic al botó «Veure» a la dreta de la taula i després, a l'opció «Cancel·lar».

I si passes a la quota d'acompanyament?

Seguirem al teu costat per 24,90€/mes

Si cancel·les, perdràs el teu accés a tots els nostres serveis, però fa molt de temps que estem juntes i volem seguir al teu costat amb la nostra quota d'acompanyament, exclusiva per a alumnes.

Seguirem al teu costat per 24,90€/mes

×

Fes clic en un dels nostres membres per parlar per WhatsApp o contacta amb nosaltres.

× T'ajudem?